Bus do wynajęcia Nowy Sącz

698 695 309

.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Zgodnie z art. 13,14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wynajem samochodów TOBI S.C. z siedzibą w Sienna 101, 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP: 7343525668 zwana dalej: „Administratorem”.

2. Dane osobowe przetwarzanie są w celu: – realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). – dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). – wykonywania obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, między innymi w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania przez określony przepisami prawa czas. – wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.

3. Dane osobowe pozyskiwane są od Klientów.

4. Klient posiada prawo do: – żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. – wniesienia skargi do organy nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe Najemców czyli: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu , numer PESEL, nazwę firmy, NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy –będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy najmu , w której Najemca jest stroną